„Celkový úspech je len nahromadením stoviek, ak nie tisícov pokusov a snáh, ktoré nikto nikdy neocení.“ –  Brian Tracy

V tomto prípade bola snaha študentov 4. ročníka hotelovej akadémie ocenená certifikátom firmy KROS a.s. za úspešné zvládnutie súvislého príkladu z jednoduchého účtovníctva. Jedná sa o týchto študentov: Anna Baňasová, Erik Porteleki, Dominika Gughová, Martina Halajová, Kristína Baráneková, Monika Líšková, Michal Jonáš a Jarmila Pašková.

P1740676