V pondelok 19. marca 2018 sa 8 žiakov odboru hotelová akadémia pripojilo k 67 000 žiakom na 1453 školách v najväčšej medzinárodnej matematickej súťaži pre žiakov základných a stredných škôl.

S riešením 24 zaujímavých úloh si najlepšie poradila Michaela Mojžišová z 2. U.

Svoje výsledky si môžete pozrieť na stránke:

http://forms.talentida.sk/index.php?id=1522

Klokan