Žiaci študijného odboru pracovník marketingu si svoju odbornú triedu skrášlili jesennou výzdobou.