Vážení kynológovia, dovoľte aby som sa vám pri príležitosti dňa bielej palice prihovorila ako študentka kynológie ale aj ako vychovávateľka budúceho vodiaceho psíka.

Dnešný deň by som možno pred pár rokmi nepovažovala za obzvlášť iný ako sú ostatné, nakoľko sa ma problematika pomoci nevidiacim a slabozrakým osobne netýkala. Vďaka projektu našej školy s výcvikovou školou pre vodiacich a asistenčných psov sa však všetko zmenilo a prostredníctvom výchovy budúceho vodiaceho psíka Gilmora ale aj predtým Celziho som si bližšie uvedomila život človeka so zrakovým postihnutím, každodenné situácie ktoré musí zvládať napriek svojmu hendikepu, a že mnohé situácie a úkony ktoré sú bežné pre nás bez zrakového postihnutia sú častokrát pre nevidomého zložité. Pomoc takýmto ľudom prostredníctvom psov sa stala pre mňa významnou úlohou a pevne verím, že svojou prácou sa mi podarí zlepšiť život nevidiacemu alebo slabozrakému, ktorému bude psík pridelený ako zdravotná pomôcka.

Preto vás dnešný „výnimočný“ deň (ale nie len tento deň) prosím všetkých o ohľaduplnosť a pochopenie pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorým je tento deň určený. Ďakujem, Lucia H.

Gilmor