Na Luciu po domoch chodievali ženy zahalené do bielych plachiet a s pomúčenou tvárou a bielymi pierkami vymetali z domov a dvorov temné sily, zlých duchov, choroby a trápenia.

Po Mikulášovi prišli na úsek agro-technických odborov aj Lucie v podobe našich žiačok a takto nám pripomenuli túto vianočnú tradíciu. Či sa im podarilo dobre povymetať zlo z našich tried, uvidíme.