V týždni od 14. januára 2019 získalo ďalších 18 žiakov našej školy certifikát Slovenskej barmanskej asociácie, potvrdený pečiatkou a podpisom prezidenta SkBA a tiež odborného lektora Ing. Jozefa Rotha.

Absolventi kurzu zvládli teoretickú časť (história barmanstva, spôsoby prípravy miešaných nápojov, základné tovaroznalectvo – prehľad destilátov, likérov, tichých vín, dezertných vín, sektov a šampanských vín, barmanský inventár, barové sklo a pod.) a praktickú prípravu nápojov robili za použitia originálnych surovín, v originálnom inventári.

Svoje vedomosti a zručnosti potvrdili účastníci kurzu záverečnou skúškou.