V termíne 14. – 19. 1. 2019 sa študenti z úseku na Haličskej ceste zúčastnili na lyžiarskom kurze v Dedinkách – Mlynkách. Príjemné počasie a výborné snehové podmienky v lyžiarskom stredisku Biele vody si ako prví vychutnali študenti 1. A, 1. B a 1. P.

Okrem dvojfázového denného výcviku na svahu, študenti absolvovali aj teoretickú prípravu spojenú s premietaním inštruktážneho filmu z metodiky a techniky lyžovania.

Sme veľmi radi, že aj žiaci, ktorí dosiaľ nelyžovali, prekonali strach a zvládli nielen základy lyžovania, ale aj jazdu na vleku.

K utužovaniu kolektívu a vytváraniu  nových kamarátstiev prispeli aj voľnočasové aktivity ako stolný tenis, stolný futbal, či biliard. Veríme, že študenti budú na svoj lyžiarsky kurz a zážitky s ním spojené dlho spomínať.

Za pedagogický dozor:  Mgr. Daniela Tršková