Táto súťaž, ktorá sa tento rok koná už po dvadsiaty krát, je našim žiakom v učebnom odbore autoopravár dôverne známa. Preto bolo samozrejmé, že sa jej aj v tomto roku zúčastníme.

Dňa 13. marca sa konalo v autoservise LionCar Banská Bystrica oblastné kolo v kategórii automechanik, zúčastnil sa ho žiak 3.C triedy Alexander Vocásek, ktorý sa umiestnil na peknom 5. mieste.

Dňa 18. marca zasa v kategórii autokarosár súťažili žiaci Dávid Sabadoš a Erik Ádám v košickom autoservise TempusCar. V slušnej konkurencii sa nedali zahanbiť a čestne hájili farby našej školy. Najmä Dávid Sabadoš sa umiestnil na peknom treťom mieste, aj keď od ešte lepšieho umiestnenia ho delilo len pár bodov. Ale aj vďaka tomuto umiestneniu postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v dňoch 2. až 3. 5. 2019 v Bratislave. Dávidovi Sabadošovi gratulujeme k dosiahnutému výsledku a želáme úspešnú reprezentáciu na celoštátnom kole.