Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, §3/j je jeden z princípov výchovy a vzdelávania, a zodpovednosťou školy:

“pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie”

Tento princíp pomáhajú realizovať aj Študentské voľby. Ide o simuláciu skutočných volieb študentmi stredných škôl od 15 rokov. Tieto voľby uvádzajú poučky o demokracii z učebníc občianskej náuky do praxe. Študenti získajú praktickú skúsenosť s voľbami, dozvedia sa ako fungujú a ich hlasy a názory bude počuť.

V piatok 3. mája 2019 prebehli aj na našej škole simulované voľby do Európskeho parlamentu.

Organizátori projektu – zástupcovia Občianskeho združenia Pre Stredoškolákov oznámili v piatok 10. mája 2019 oficiálne výsledky hlasovania študentov.