Každá účasť na súťaži, či už v rámci školy alebo mimo nej je pre nás predovšetkým cennou skúsenosťou. Tým skôr, ak sa jedná o súťaž s medzinárodnou účasťou, ako to bolo na 12. ročníku festivalu FOURFEST v Rimavskej Sobote 13. 6. 2019. Súťažilo sa v ôsmich kategóriách: kuchár, čašník, barman, barista, somelier, obchodný pracovník, kaderník a kozmetik.

Gratulujeme k skvelým výkonom barmankám Sofii Budáčovej a Viktórii Mondokovej a tiež kuchárke Edine Buzás-Hábel.

Barmani mali počas 7 minút namiešať štyri short drinky. Porota hodnotila technické prevedenie, či súťažiaci používa ingrediencie, ktoré uviedol v receptúre, či používa správny barový inventár, či neprelieva, či dobre frapuje poháre a samozrejme sa sleduje aj časový limit.  Chuť a vôňu nápojov hodnotila chuťová komisia.

Úlohou kuchárov bolo pripraviť  v časovom limite 45 minút pokrmy z teľacej panenky. Porota hodnotila využívanie moderných pracovných postupov, správne používanie surovín vedúce k minimalizácii odpadu, použitie sezónnych surovín, vlastnú originálnu receptúru, food dizajn – úpravu jedla na tanieri, hygienu pri práci, dodržanie časového limitu.