Charitatívne podujatie Káčer na bicykli bolo významné aj pre náš tím kynológov, ktorí spolu s pánom Petrom Káčerom, reperom Kalim, pani primátorkou Lučenca a ďalšími prišli vyjadriť podporu Dominike, s ktorou sa stretávajú aj na spoločných sedeniach canisterapie. Podporiť Dominiku môžete aj Vy, poslaním SMS na číslo 832.

Činnosť kynológov bola aj v júni pestrá. Na ich návštevy sa všade tešili, lebo rozdávali radosť a pozitívnu energiu. Súčasťou tímu sú aj králici Bob a Bobek, ktorí okrem funkcie terapeutov učia psíkov, že králici sa nenaháňajú a už vôbec to nie je potrava.

5. júna sme boli pozvaní na vernisáž výstavy Jeden a milión svetov na podporu detí a mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom. Hostiteľom a zároveň podporovateľom tejto úžasnej myšlienky bol pán Ing. Ján Lunter, predseda BBSK.

K sociálnym projektom, realizovaným našou školou patrí aj projekt výchovy vodiacich psov pod názvom  „Zvýšenie senzibility mládeže a jej informovanosti o problematike nevidiacich“, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie a poukázať na problematiku nevidiacich a zároveň získať mladých ľudí na pozície ambasádorov, ktorí sa budú ďalej venovať komunite nevidiacich. Naša škola sa do neho zapojila cez projekt výchovy vodiaceho psa prostredníctvom žiačky Lucie Hangónyiovej, ktorá v súčasnosti vychováva už druhého vodiaceho psíka Gilmora.

12. jún patril deťom na 1. stupni ZŠ. Pripravili sme pre nich krátky program s predstavením našej práce.

Pri príležitosti Dňa rodiny (15. jún) sme vyčarili úsmev na tvári a poskytli pocit rodinnej atmosféry klientom v opatrovateľskom centre.

19. júna sa potešili so psíkmi detičky s Downovým syndrómom v komunitnom centre. Dievčatá sa zamerali najmä na hrubú motoriku, detičky teda podliezali, venčili, upratovali a nakoniec dali psíkom napiť.