Pár dní pred oficiálnym otvorením školského roka 2019/2020 sa nám opäť dostalo cti poskytnúť catering pri výjazdovom zasadnutí vlády na južnom Slovensku.

Hlavným bodom programu boli informácie o realizácii akčného plánu v okrese Lučenec a tiež o regionálnom príspevku.

Učitelia a žiaci gastronomických odborov sa s ľahkosťou a profesionalitou zhostili svojej úlohy. Veríme, že sa hostia na pôde našej školy cítili dobre.