Ide o odborné výcvikové stredisko zamerané na chod reštauračného zariadenia, ktoré ponúka služby v oblasti konania rôznych akcií (svadby, oslavy, stretnutia, …), cateringu a predovšetkým reštaurácie ako stravovacieho zariadenia. Ako personál sú nápomocní žiaci Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy.

Kontakt:

Adresa: Hviezda Telefón: 047/432 6056
Partizánska č. 2 E-mail: hviezdasoslc@gmail.com
98401 Lučenec Facebook: Reštaurácia – Hviezda
Vedúca strediska: Ing. Darina Ladošová
Zástupca vedúceho strediska: Martin Kuruc