V stredu 25. mája 2022, počas maturitného týždňa, sa žiaci našej školy zúčastnili veľmi pútavej prednášky SVET MÉDIÍ.

Mgr. Peter Konečný, absolvent katedry filmovej vedy a multimédií na Vysokej škole múzických umení a filmový kritik nás opäť po nútenej prestávke zasvätil do sveta filmu a reklamy. Oboznámil nás s históriou filmu, filmových efektov, trikov a históriou reklamy, čo doplnil aj zaujímavými videami.

Prednáška bola zaujímavá, poučná a žiakom a učiteľom sa veľmi páčila. Ďakujeme Škole zážitkov Harvart za príležitosť rozšíriť si vedomosti z oblasti filmu a reklamy.

Tešíme sa na ďalšie pokračovanie SVETA MÉDIÍ.

Škola zážitkov Harvart