Naši študenti, z odboru agropodnikanie – farmárstvo, sa 26. 5. 2022 zúčastnili tradičnej prehliadky strojov na zber a pozberovú úpravu krmovín pod názvom „Deň poľa“ v Očovej. V pracovnom nasadení sa predviedli technologické linky pre zber krmovín – žacie stroje, obracače, riadkovače, zberacie vozy, lisy, rezačky a obaľovačky. Medzi vystavovateľmi boli aj spoločnosti zamerané na oplôtkové systémy, náhradné diely, obalovú techniku a agro pneumatiky.