Aj keď dnes dlhý a náročný deň, ale stál za to. Naše žiačky Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy Lučenec vybojovali v Prešove na súťaži Sweet Cup nádherné strieborné a zlaté miesto v kategórií cukrár.  Zúčastnilo sa 13 súťažiacich aj z Poľska, Olomouca a Slovenska. Ďakujeme za ten nádherný pocit. Sme na vás hrdí a spokojní ako reprezentujete našu školu. Prajeme vám ešte mnoho ďalších úspechov.