Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Prehľad študijných a učebných odborov pre školský rok 2022/2023

Naša škola patrí svojou históriou medzi najstaršie školy a zároveň je aj jedna z najväčších škôl novohradského regiónu. V školskom roku 2022/2023 ponúkame žiakom základných škôl 7 študijných a 8 učebných odborov. Absolventi učebných odborov môžu pokračovať v štúdiu v nadstavbovom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách.

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

6323 K hotelová akadémia – 5-ročný odbor

6405 K pracovník marketingu – 4-ročný odbor

2697 K mechanik elektrotechnik – 4-ročný odbor

6444 K čašník, servírka – 4-ročný odbor

4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo – 4-ročný odbor

4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo – 4-ročný odbor

4210 M 18 agropodnikanie – kynológia – 4-ročný odbor

UČEBNÉ ODBORY:

6444 H čašník, servírka – 3-ročný odbor

2964 H cukrár – 3-ročný odbor

6445 H kuchár – 3-ročný odbor

6456 H kaderník – 3-ročný odbor

2487 H 01 autoopravár – mechanik – 3-ročný odbor

2487 H 03 autoopravár – karosár – 3-ročný odbor

4524 H agromechanizátor – opravár 3-ročný odbor

4572 F poľnohospodárska výroba – 2-ročný odbor

Zbierka pre útulok

Blížia sa Vianoce, čas lásky, pokoja… Aj keď v týchto dňoch kvôli pandemickej situácii je to ťažké, stále netreba zabúdať na tých, ktorí nemajú domov a sú opustení. A preto vznikla myšlienka pomoci týmto psíkom – Mestský útulok v Lučenci a spríjemniť im vianočné obdobie. V dňoch 25. 11. 2021 – 3. 12. 2021 bude prebiehať na SOŠ hotelových služieb a dopravy Lučenec, úsek M. Rázusa 61, dobrovoľná zbierka pre útulok opustených zvierat. Prinesené veci môžu žiaci odovzdať pani prof. Barányiovej do zborovne alebo do triedy 4. P.

Ako môžete pomôcť útulku?

  • granulami pre dospelé psy, šteniatka
  • ryžou, cestovinou, ovsenými vločkami, krúpami, suchým pečivom
  • salámami a konzervami pre zvieratá
  • prostriedkami na odčervenie a odblšenie
  • staré deky a plachty, veci vhodné na podstielku, matrace, koberce
  • prepravky na prenos zvierat, plastové pelechy, obojky, vôdzky
  • zdravotnícky a dezinfekčný materiál
  • hračky a oblečenie pre psov.

Prikladám aj link na útulok, ak by ste mali záujem o adopciu psíka:

https://www.psiutulok.sk

Ďakujeme!!!

Sprievodca pre samotestovanie

Sprievodca pre samotestovanie na prítomnosť koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Pred začatím testu si pozorne prečítajte túto príručku!

Sprievodca pre samotestovanie   STIAHNUŤ

Celoživotné vzdelávanie

Chcete si rozšíriť alebo zmeniť svoju kvalifikáciu, máte možnosť!

SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec Vám ponúka kurzy s celoštátnou platnosťou akreditované Ministerstvom školstva SR – kuchár, cukrár, kozmetik a kaderník.

Chcete v danom odbore podnikať?

Absolvujte u nás skúšku odbornej spôsobilosti k uvedeným odborom, čím získate plnú kvalifikáciu a možnosť otvorenia vlastnej živnosti. Podrobné informácie aj o iných kurzoch organizovaných školou sa dozviete na stránke školy: www.soslc.sk v časti celoživotné vzdelávanie.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA