Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Ponuka študijných a učebných odborov na nový školský rok

Milí žiaci,

v školskom roku 2021/2022 otvárame 8 študijných odborov a 7 učebných odborov (vrátane dvoch nových). Veríme, že si vyberiete a v septembri sa stretneme.

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy stanovuje nasledovné kritériá pre prijímacie konanie:

Naše kozmetičky zabodovali v súťaži LeRen

Agentúra LeRen Renáta Lenčéšová v spolupráci s Incheba a.s. organizovali  XIV. ročník súťaže  VIZÁŽ ROKA 2020. Názov témy pre tento ročník bol MODRÁ. Súťaž prebiehala zaslaním fotografie a bola určená pre vizážistov, kaderníkov, barberov, návrhárov, štylistov alebo ich tímy. Hodnotitelia  Jana Ohler, Alexander Sokolov, Peter Bocáň, Žaneta Vrábelová, Pavel Števčík, Eva Švoňavová, Jana Pener zo 104 fotografií vybrali  prvé tri miesta v jednotlivých kategóriách.

V kategórii ŠTUDENT sa na 3. mieste v téme KOMERCIA umiestnila fotografia č. 39 – vlasy: Michaela Zigmundová, vizáž: Monika Tomanová (SOŠ HSaD, Lučenec).

Víťazné práce budú uverejnené v prvom čísle časopisu Hair&Beauty. Všetci výhercovia dostanú poukážku na koučovací rozhovor v hodnote 35 eur a poukážku na nákup štetcov a dekoratívnej kozmetiky v hodnote 25 eur. 

Staň sa hviezdou pre hviezdy – navrhni im logo! 

Všetky ročníky študijného odboru pracovník marketingu sa zapojili do súťaže o návrh značky a loga, ktoré budú najlepšie symbolizovať tím našich najlepších elitných športovcov Slovenska. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Žiaci pri tvorbe značky a loga museli dodržiavať určité pravidlá.

Galéria žiackych návrhov:

Iniciatíva Catching-Up Regions

Catching-Up Regions (CURI) je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom – na podporu rastu a inovácií v nich, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu týchto investícií.Iniciatívu od roku 2015 realizuje Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou.

Naším hlavným cieľom v projekte je
  • vybudovať zo školy Centrum celoživotného vzdelávania a poradenstva v oblasti poľnohospodárstva, gastronómie, cestovného ruchu a služieb pre žiakov SOŠ a záujemcov o vzdelávanie, poskytovať služby pre začínajúcich podnikateľov a pre subjekty pôsobiace v regióne.
Špecifické ciele
Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA