Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Dištančná forma vzdelávania

Na základe rozhodnutia ministra školstva prechádzajú všetky stredné školy od pondelka 12. októbra 2020 až do odvolania na dištančnú formu vzdelávania.
Školské internáty ostávajú zatvorené.

Iniciatíva Catching-Up Regions

Catching-Up Regions (CURI) je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom – na podporu rastu a inovácií v nich, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu týchto investícií.Iniciatívu od roku 2015 realizuje Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou.

Pilotne bola realizovaná vo viacerých regiónoch Poľska a Rumunska, na Slovensku sa do nej v roku 2018 zapojil Prešovský samosprávny kraj.

Súťaž LeRen Vizáž roka 2020

Kozmetička Monika Tomanová a žiačky odboru kaderník Michaela Zigmundová a Evelin Balážová sa prihlásili do súťaže LeRen Renáta Lenčéšová VIZÁŽ ROKA 2020 s témou MODRÁ. Hlasuje sa na facebooku lajkom fotky s číslami od 38 do 42 a môžete aj zdieľať.

Súťaž končí 31.1.2021 o 22:00 hod.

Lajkovať treba pod príspevkom pani Renaty:

https://www.facebook.com/VisageLeRenRenataLencesova

Svetový deň cestovného ruchu

Žiaci II. ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch pre svojich spolužiakov z toho istého odboru pripravili prezentáciu o Svetovom dni cestovného ruchu, ktorý sa bude sláviť 27. septembra. Téma tohto ročníka Svetového dňa cestovného ruchu je: Cestovný ruch a vidiecky rozvoj.
Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA