Prerušenie vyučovania až do odvolania

Školy ostanú v zmysle nariadenia krízového štábu zatvorené až do odvolania.

Ministerstvo dopravy ruší do termínu uzavretia škôl bezplatnú dopravu vlakmi pre študentov.

Maturitné skúšky

Externá časť maturity a písomná forma internej časti sa v tomto školskom roku ruší. Termíny internej časti (ústna maturita) budú včas zverejnené.

NÚCEM – Národný ústav certifikovaných meraní

Prihlášky na stredné školy

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. 

Dištančné vzdelávanie

Priebežne sledujte webstránku školy, ministerstva školstva a webstránku www.ucimenadialku.sk. Prosíme žiakov, aby k dištančnému vzdelávaniu pristupovali zodpovedne.

Prihlášky na vysoké školy

Väčšina vysokých škôl sa rozhodla akceptovať elektronickú formu prihlášky. Tú je potrebné odoslať (aj bez potvrdenia školy) do stanoveného termínu určeného konkrétnou vysokou školou.

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2020/2021 ponúkame veľký výber študijných, učebných a nadstavbových odborov. V prípade záujmu o bližšie informácie a návštevu školy kontaktujte zástupcov pre teoretické vyučovanie.

ŠTUDIJNÉ ODBORY:
UČEBNÉ ODBORY:
NADSTAVBOVÉ ODBORY:

Kritériá prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy stanovuje nasledovné kritériá pre prijímacie konanie:

Kritériá prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021

Svet podľa Urbana

Ráno, dňa 5. marca 2020 sa niekoľko divadelných nadšencov Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy vybralo na divadelné predstavenie do Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene. Ranný rýchlik rozohnal hustú hmlu a vo Zvolene nás vítal slnečný štvrtok. Divadelná hra bola vo veľmi príjemnej komornej sále, ale o to viac sme prežívali vyslovené repliky a krásne prespievané skladby, ktorých text zložil Jozef Urban najmä pre kapelu Elán. O čom? O živote, o prežívaní chvíľ, o láske, o láske a ešte raz o láske. Láska je prirodzený motor bežného človeka. Lásku nám nik nezoberie a na lásku nemajú dosah ani tie aspekty života, na ktoré my dosah nemáme. Vizuálny dojem zabezpečili sýtočervené kúsky oblečenia a doplnky. V štúdiu predviedli dokonalý herecký, umelecký a pôsobivý výkon štyria mladí ľudia, ktorí nás previedli niekoľkými dôležitými míľnikmi života Joža Urbana, človeka, ktorý i napriek tomu, že chodil po zemi, dokázal sa vo svojich textoch vzniesť do oblakov snenia, citu, lásky… A síce na konci hry  po ňom ostala prázdna biela stolička, odniesli sme si odkaz plný úvah, myšlienok a hlavne jeho 11. prikázanie – Lásku nezabiješ!

Tretie miesto dievčat vo florbale

Posledný týždeň pred prázdninami sa stretli naši chlapci a dievčatá so súpermi z ďalších stredných škôl okresu. Konalo sa Okresné kolo Majstrovstiev okresu stredných škôl vo florbale chlapcov a dievčat. Naša škola bola usporiadateľ oboch turnajov.

Napriek snahe obsadili chlapci 4. miesto. Dievčatá po veľmi dobrých výkonoch obsadili 3. miesto.

Ďakujeme všetkým zúčastneným študentom za vzornú reprezentáciu školy.

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA