Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Pozvánka na tlačovú konferenciu

Stredná odborná škola HSaD Lučenec, odbor kynológie, občianske združenie Zmysel života a Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy Vás pozývajú na spoločnú tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 21. marca 2018 o 11:00 h, v Hoteli Slovan, Železničná 25, v Lučenci. Témou tlačovej konferencie bude „Pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom canisterapeutických psov “.

 

Pozývame Vás na festival Svet v meste

Žiaci študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch sa aktívne zapájajú do propagácie festivalu Svet v meste. Okrem toho, že sa podieľali na vymýšľaní návrhu na samotný plagát, teraz pracujú na tom, aby sa čo najširšia verejnosť dozvedela o chystanom festivale. 

Návrh plagátu, ktorý najviac zaujal organizátorov festivalu spracoval žiak 3. ročníka Rastislav Cerovský. 

https://www.svetvmeste.sk/novinky2/

Pripravujeme sa na súťaž Vitajte v našom regióne

Žiaci prvého ročníka študijného odboru pracovník marketingu sa usilovne pripravujú na súťaž, ktorú organizuje Junior Achievement – „Vitajte v našom regióne“. Ich úlohou je vymyslieť, predstaviť produkt cestovného ruchu tohto regiónu. Spoločným úsilím sme prišli k záveru a teda aj nápadu prezentovať Novohradskú čipku. 

Súťažný tím tvoria 5 žiaci, vrátane jedného maskota. Súčasťou súťaže je aj predstavenie – prezentácia na pódiu. Zároveň sme jedného člena tímu nominovali do súťaže Leadership award. Súťaž sa uskutoční 9. apríla 2019 v Bratislave. Držte nám palce!

Na hotelovej akadémii sa opäť konal baristický kurz

V dňoch 12. – 14. 3. 2019 získali pod vedením pána Cibuľu zo Školy baristu v Banskej Bystrici osvedčenie o absolvovaní baristického kurzu ďalší šikovní hoteláci. Žiaci opäť absolvovali teoretickú aj praktickú časť.
Ako správni baristi ovládajú už históriu kávy, druhy kávovníka, informácie o producentoch, spôsoboch zberu a spracovania, …
Ale nie je to len o teórii. Naučili sa tiež pripravovať základné druhy káv, ako je ristretto, espresso, espresso macchiato, cappuccino, caffe latte a ďalšie. Zároveň si osvojili zásady správneho servisu kávy. Pripravené kávy boli ponúknuté na degustáciu aj ostatným žiakom.
Posledný deň všetci účastníci kurzu absolvovali písomný test a praktickú časť, kde predviedli svoje zručnosti.

Exkurzia v hoteli Galicia Nueva Haliči

V utorok 12. marca 2019 sa žiačky tretieho ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch zúčastnili odbornej exkurzie v hoteli Galicia Nueva v Haliči. Predmetom návštevy bola nielen prehliadka ale aj rozprávanie o spolupráci v rámci animačných služieb.

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA