Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy ponúka aj pre školský rok 2017/2018 množstvo študijných a učebných odborov. Všetky existujúce odbory sa prezentovali v posledných novembrových dňoch v obchodnom centre Galéria. V tomto školskom roku študujú žiaci v študijných odboroch: hotelová akadémia, čašník, servírka, kozmetička a vizážistka, pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch, mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových sietí, agropodnikanie – chov koní a jazdectvo a agropodnikanie – kynológia. V praxi žiadané sú učebné odbory: autoopravár, kaderník, kuchár, cukrár a čašník, servírka. Absolventi učebných odborov majú možnosť získať maturitné vysvedčenie v nadstavbových odboroch: spoločné stravovanie, predaj a servis vozidiel a vlasová kozmetika.

   

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA