Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Deň otvorených dverí 

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí v dňoch  4. – 7. februára 2020.

V prípade záujmu sú dvere školy otvorené denne, po dohode so zástupcami pre teoretické vyučovanie. Pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2020/2021 ponúkame veľký výber študijných, učebných a nadstavbových odborov:

ŠTUDIJNÉ ODBORY:
UČEBNÉ ODBORY:
NADSTAVBOVÉ ODBORY:

Július Baláž skončil v zlatom pásme

Tento ročník súťaže cukrárov na veľtrhu v Bratislave mal názov Danubius Gastro DEBIC Cup. Súťažiaci mali za úlohu pripraviť moderný reštauračný múčnik chápaný ako súčasť trojchodového menu.

Hlavnou surovinou bola šľahačka Stand & overran, čokoláda Ruby  alebo  čokoláda GOLD  karamel  CALEBAUT, pyré mango alebo passion fruit (marakuja). Súťaže sa zúčastnilo 5 žiakov z rôznych miest Slovenska – Lučenec, Zvolen, Krupina, Púchov a Bratislava. Konkurencia bola veľká, porota hodnotila okrem vzhľadu a chuti výrobku aj rôznorodosť farieb, hygienu a čistotu práce, celkový dojem dezertu na tanieri…

Žiak 2. ročníka Július Baláž a jeho majsterka Bc. Karin Janišová zvládli podmienky na jednotku a po vlaňajšom 3. mieste sa náš cukrár umiestnil v zlatom pásme.

Barmanský kurz

V dňoch 20. – 24. januára 2020 prebiehal v priestoroch hotelovej akadémie SOŠ HSaD barmanský kurz pod vedením lektorov Slovenskej barmanskej asociácie. Kurzu sa zúčastnili žiaci 3. U triedy a dvaja žiaci 1. U triedy. Lektori SBA, Rastislav Kubáň a Branislav Hažík, rozdelili kurz do piatich pracovných dní.

Prvý deň oboznámili žiakov s históriou vzniku miešaných nápojov. Poukázali na význam založenia Medzinárodnej barmanskej asociácie. Vysvetlili základné spôsoby prípravy miešaných nápojov a prácu s barmanskými pomôckami. Žiakom postupne sprostredkovali informácie z tovaroznalectva, týkajúce sa druhov, výroby a značiek vybraných alkoholických nápojov. V priebehu ďalších dní získali základné barmanské zručnosti. Prakticky si precvičili rôzne spôsoby prípravy miešaných nápojov. Všetci žiaci robili písomný test a v posledný deň kurzu praktickú skúšku.

Úspešní absolventi získali certifikát SBA za absolvovanie základného barmanského kurzu, ktorý ich oprávňuje pracovať v pozícii barmana vo všetkých členských štátoch IBA.

Kde sa pivo varí…

…tam sa dobre darí. Či to je naozaj tak, to sa boli presvedčiť študenti tretieho ročníka odboru čašník servírka. Vyzbrojení základnými poznatkami o výrobe piva, druhoch piva a spôsobe podávania sa v piatok 17. januára 2020 presunuli do priestorov Tančiarne a pivovaru Franz v Lučenci. Tunajšia „sládka“ im porozprávala nielen o histórii tohto malého pivovaru, ale aj o spôsobe výroby piva, druhoch a rozdieloch medzi nimi, spôsobe čapovania, vhodných pohároch. Výklad bol zaujímavý, pútavý a profesionálny.  

A že sa im v Tančiarni  fakt dobre darí, o tom svedčí aj rozšírenie prevádzky do nových priestorov.

Ďakujeme a prajeme veľa úspechov.

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA