Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

23. jún 2016. Veľká výzva. Horúci letný deň a rušné priestory zrekonštruovanej synagógy v Lučenci. Študenti Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy v čistých uniformách a bielych rukavičkách. Dôvodom bolo zasadnutie Vlády Slovenskej republiky, kde žiaci a pedagógovia  zabezpečovali  cateringové služby  na najvyššej úrovni. Zasadnutie bolo venované realizácii zákona o pomoci pre okresy s vysokou mierou nezamestnanosti.

Od utorka synagóga pripomínala jedno mravenisko, kde mal každý svoju úlohu a cieľ. Cieľ bol úspešne splnený a pán premiér Róbert Fico na záver vyslovil spokojnosť a úprimné poďakovanie za poskytnutú starostlivosť. Pre nás je to česť, motivácia do ďalšieho štúdia, a úspešne zvládnutá lekcia zručností, ktoré si na škole študenti osvojujú.

V rámci výjazdového rokovania navštívil našu školu aj minister školstva Peter Plavčan. Prezrel si priestory školy, vrátane pracovísk odborného vyučovania a školský majetok s koňmi. Minister taktiež ocenil, že škola je ako jediná na Slovensku zapojená hneď do troch pilotných programov overujúcich nové formy vzdelávania.

Foto: Úrad vlády SR, SOŠHSaD

 

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA