Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Kritériá prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy stanovuje nasledovné kritériá pre prijímacie konanie:

Kritériá prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021

Pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2020/2021 ponúkame veľký výber študijných, učebných a nadstavbových odborov. V prípade záujmu o bližšie informácie a návštevu školy kontaktujte zástupcov pre teoretické vyučovanie.

ŠTUDIJNÉ ODBORY:
UČEBNÉ ODBORY:
NADSTAVBOVÉ ODBORY:

Valentínska palacinka

Súťaživosť našich študentov odboru hotelová akadémia a kozmetička vizážistka, podporených študentmi ubytovanými v školskom internáte, sa naplno prejavila v stredu 12. 2. 2020. V dopoludňajších hodinách sa chodby školy rozvoňali vábivými sladkými vôňami, ktoré sa šírili z cvičných kuchyniek. Desať dvojčlenných družstiev ukázalo svoju šikovnosť, tvorivosť a estetické cítenie pri príprave palaciniek pri príležitosti blížiaceho sa Dňa zaľúbených – Sv. Valentína.

Hodnotiaca komisia mala náročnú úlohu spravodlivo ohodnotiť všetky nádherné a lákavé výtvory. O konečnom poradí rozhodla nielen chuť, ale aj kreativita a celková vizáž pripravených porcií.

Ceny víťazom odovzdala pani zástupkyňa Mgr. Andrea Slížová nasledovne: v kategórii amatéri sa na treťom mieste umiestnilo družstvo 3. KČ triedy v zložení  Veronika Dvořáková a Lenka Kršková, na druhom mieste družstvo 2. K triedy v zložení Mercédesz Márton a Simona Bernátová, prvú cenu získalo družstvo zo 4. K triedy v zložení Zuzana Berkyová a Michaela Ročkárová. V kategórii profesionáli sa na treťom mieste umiestnili študentky z 3. U triedy – Sandra Hatvániová a Patrícia Žilíková, na druhom mieste bodovali študentky 1. U triedy – Henrieta Mirgová a Klaudia Vajnerová, prvé miesto si vybojovali maturanti z 5. U triedy – Noémi Balážová a Roland Rubint. Špeciálnu cenu za kreativitu a estetickú úpravu valentínskych palaciniek získalo družstvo zo školského internátu v zložení Patrícia Magyarová a Adam Longauer.

Všetkým oceneným blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže.

Dokonalý svadobný deň

Naši žiaci nezaháľajú ani cez víkend. Chceli by sme sa poďakovať Kristíne Nikonovovej, žiačke 3. ročníka, Leovi Sojkovi, žiakovi 2. ročníka, Aničke Zvarovej, žiačke 1. ročníka a veľké ďakujem dievčatám nadstavbového štúdia Viktórii Falušiovej a Natálii Haranzovej, ktoré sa v sobotu 1. februára 2020 zúčastnili akcie „Dokonalý svadobný deň“ v Obchodnom centre Galéria a potešili tak nejednu nevestu krásnym účesom.

Celkový dojem podčiarklo líčenie žiačok tretieho ročníka odboru kozmetička vizážistka Zuzany Repíkovej, Cyntike Berkyovej, Jaji Benčíkovej, Viktórie Balážovej, ŽofieTóthovej a žiačok druhého ročníka Simony Bernátovej a Dominiky Farkašovej.

Krásne a určite aj chutné lahôdky na túto príležitosť vykúzlili žiaci odboru cukrár.

Ochutnávka vín regionálnych výrobcov

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci spolu s Občianskym združením Šanca pre každého n. o. zorganizovali v sobotu 1. februára 2020 prvý ročník „Ochutnávky vín“ v reštaurácii Novohrad. Zúčastnili sa jej regionálni výrobcovia vín z Novohradu, Hontu a Gemera.

Prvá zmienka o pestovaní viniča v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti pochádza z roku 1135. Na kvalitu vín v tejto oblasti vplývajú aj špecifické vlastnosti pôdy, v lokalitách ktorých sú vinohrady a taktiež zanietenosť, s akou títo vinári pristupujú k výrobe svojich produktov.

Prvého ročníka „Ochutnávky vín“ sa zúčastnili títo regionálni výrobcovia: MOVINO, spol. s r.o., Víno natural Domin a Kušický s. r. o., Vinárstvo Csermus, Ing. Jozef Képeš, Víno Halaj – Slíž, Plachtinskí vinári z Hája, Vinárstvo Ivan Mihálik, František Tóth, Víno Gyula Karkusz, ale aj Chateau Valtice. Zaujímavosťou bola prezentácia firmy GA-BOR zo Želoviec, ktorá vyrába exkluzívne vína z čiernych ríbezlí.

A aby si chuťové poháriky návštevníkov prišli na svoje, tak ich na ochutnávke čakala aj široká ponuka syrov firmy Lavella, ktorej rodinná farma sa nachádza v blízkosti Dolnej Strehovej. Vyrábajú rôzne druhy syrov a mliečnych výrobkov z mlieka z vlastného chovu kráv a kôz.

Súdiac podľa spokojnosti návštevníkov ochutnávky, ale tiež aj vystavovateľov, môžeme ako organizátori povedať, že tento ročník nebol posledný. Tešíme sa na ďalší, na ktorý vopred pozývame odbornú aj laickú verejnosť.

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA