Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Dištančná forma vzdelávania

Na základe rozhodnutia ministra školstva prechádzajú všetky stredné školy od pondelka 12. októbra 2020 až do odvolania na dištančnú formu vzdelávania.
Školské internáty ostávajú zatvorené.

Svetový deň cestovného ruchu

Žiaci II. ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch pre svojich spolužiakov z toho istého odboru pripravili prezentáciu o Svetovom dni cestovného ruchu, ktorý sa bude sláviť 27. septembra. Téma tohto ročníka Svetového dňa cestovného ruchu je: Cestovný ruch a vidiecky rozvoj.

Poznávanie krás Šomošky

Žiaci II.ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch sa v rámci odborného výcviku vybrali na poznávanie prírodných a historických krás Novohradu. Cieľom výletu bola turistická lokalita – Hrad Šomoška spolu s náučným chodníkom kameňolom Mačacia. 

Výstava Kôň 2020

Keď chcete dosiahnuť dobrý výsledok, nezáleží len na jazdcovi, ale aj na tom, ako si s koňom porozumie.

Dňa 12. 9. 2020  sme sa zúčastnili výstavy Kôň 2020 v Trenčíne – Nozdrkovciach. Celkovo si zmerali sily  študenti štyroch  stredných škôl  z celého Slovenska so zameraním na agropodnikanie – chov koní a jazdectvo. Každú školu reprezentovali traja vybraní žiaci. Aby to nebolo také jednoduché, kone na predvádzanie sa  losovali.

Našu školu reprezentovali žiačky: Lenka Gondášová, Eliška Králiková, Diana Šajbanová. Súťažili sme v predvádzaní koní v zootechnickom postoji ale aj v pohybe v dvoch kategóriách. V kategórii 3-členných družstiev sme získali úžasné – 1. miesto, teda pomyselné zlato pre našu SOŠ HSaD Lučenec. V kategórii jednotlivcov získala 3. miesto Diana Šajbanová zo 4. P triedy a 2. miesto Lenka Gondášová z 2. P triedy. V kategórii Norik Muránsky sme ukázali našu len dvojročnú Nugetku (Pavla 1), pre ktorú to bola jej prvá výstava a zvládla ju veľmi dobre. Kobylku profesionálne predviedla Eliška Králiková z 3. P triedy a získala tak 4. miesto.

Tieto výsledky sú obrovským úspechom nielen pre samotný  odbor,  ale aj pre našu školu. Odniesli sme si krásne medaily, stužky a diplomy, ale aj veľa nových poznatkov a skúseností.  Sme veľmi vďační Zväzu chovateľov koní na Slovensku a Cedos s. r. o za to, že pripravili túto krásnu akciu a nášmu pánovi riaditeľovi  Mgr. Jurajovi Vitekovi za úžasnú podporu.

Centrum celoživotného vzdelávania

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta č. 83, v Lučenci poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania podľa požiadaviek fyzických a právnických osôb.

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA