Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Milí deviataci

Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 29. apríla 2020 uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je na stiahnutie tu:

Potvrdenie o nastúpení na štúdium

Externé jednoročné štúdium

Prerušenie vyučovania až do odvolania

Školy ostanú v zmysle nariadenia krízového štábu zatvorené až do odvolania.

Dištančné vzdelávanie

Priebežne sledujte webstránku školy, ministerstva školstva a webstránku www.ucimenadialku.sk. Prosíme žiakov, aby k dištančnému vzdelávaniu pristupovali zodpovedne.

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA