Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Centrum celoživotného vzdelávania

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta č. 83, v Lučenci poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania podľa požiadaviek fyzických a právnických osôb.

Matematický klokan bol ONLINE formou

Počítaniachtiví žiaci sa majú možnosť každý rok zapojiť do najväčšej matematickej súťaže na svete. V roku 2019 súťažilo 6 293 071 žiakov.

Tento ročník bol samozrejme poznačený koronakrízou. Organizátor – nezisková organizácia Talentída pružne zareagovali a pripravili ONLINE formu. V dňoch 25. mája – 5. júna mali žiaci možnosť vyskúšať si cvičný test a od 8. júna do 12. júna 2020 počítali podľa Harmonogramu naostro.

Na diplom a darček pre najúspešnejšieho riešiteľa školy sa môže tešiť Mirka Zbujňáková z I. P triedy. Gratulujeme.

Externé jednoročné štúdium

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA