Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Exkurzia v hoteli Lux

Žiaci prvého ročníka študijných odborov čašník servírka a pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch sa vo štvrtok 13. júna 2019 zúčastnili odbornej exkurzie v Businesshoteli Lux v Banskej Bystrici. Veríme, že exkurzia bola  pre žiakov prínosná, nakoľko nevideli len priestory hotela ale predovšetkým sa dozvedeli hodnotné rady a informácie od skúsenej manažérky.

Naši žiaci robili na Medzinárodný deň detí radosť deťom

Medzinárodný deň detí zaviedli vlády viacerých štátov, aby urobili deťom radosť a poukázali na ich problémy.

IV.Základná škola na Haličskej ceste zorganizovala v piatok Deň povolania, na ktorom sa zúčastnili žiaci rôznych odborov našej školy so svojimi zručnosťami.

Žiaci z odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch učili deti jednoduché tkacie techniky. Čašníci a servírky čapovali deťom kofolu, kynologičky doviedli svojich psíkov. Šikovné kozmetičky maľovali deťom tváre. Ani kaderníčky a kaderník sa nenudili, najmä k záveru bol o ich prácu veľký záujem. Všetci spoločne sme prežili príjemný sviatočný deň.

Kynologičky so svojimi psíkmi však robili radosť aj v obci Uderiná a Halič. Rozžiarené detské očká boli najväčším poďakovaním pre žiačky Dominiku Kákovú, Anku Popovú, Lucku Hangónyiovú, Ivku Labudovú a Sabri Nociarovú.

Vyššia škola barmana

V termíne 28. 5. – 31. 5. 2019 prebiehal na odbore hotelová akadémia barmanský kurz II. stupňa – „Vyššia škola barmana“. Kurzu sa zúčastnilo 9 žiakov z 3. U a 4. U triedy. Podmienkou účasti na kurze bolo úspešné absolvovanie barmanského kurzu I. stupňa.

Kurz prebiehal v barmanskej učebni v priestoroch hotelovej akadémie. Žiaci si rozšírili teoretické a praktické poznatky v príprave miešaných nápojov zameraných predovšetkým na využitie surovín: rum, vodka, gin. Naučili sa nové techniky pri príprave a dekorácii miešaných nápojov.

Kurz bol ukončený získaním certifikátu z rúk lektora s licenciou SkBA (Slovenská barmanská asociácia) 2. stupňa Jána Majoroša.

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA