Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

2. kolo prijímacieho konania:

Riaditeľ školy v súlade s platnou legislatívou a výsledkov prvého kola prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok.

Počet voľných miest

Druhé kolo sa bude konať 21. 6. 2022. Kritériá prijatia ostávajú zhodné s prvým kolom.

„Je lepšie raz vidieť ako sto krát počuť“

Virtuálna prehliadka pracovísk

Deň Európy v pohybe

V utorok 10. mája sme sa zúčastnili na podujatí Deň Európy v pohybe, ktoré sa konalo v mestskom parku.

Čítať viac… 

Súťažili sme na FourFeste v Rimavskej Sobote

V utorok 10. mája sme sa po dlhej dobe (vďaka covidu to žiaľ nebolo možné) zúčastnili akcie FourFest v Rimavskej Sobote. Téma bola „Jar – obdobie farieb, vôní a chutí“. Súťaže sa zúčastnili odbory – hotelová akadémia, kozmetička a vizážistka, kaderník a kuchár.

Čítať viac…

Celoživotné vzdelávanie

Chcete si rozšíriť alebo zmeniť svoju kvalifikáciu, máte možnosť!

SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec Vám ponúka kurzy s celoštátnou platnosťou akreditované Ministerstvom školstva SR – kuchár, cukrár, kozmetik a kaderník.

Chcete v danom odbore podnikať?

Absolvujte u nás skúšku odbornej spôsobilosti k uvedeným odborom, čím získate plnú kvalifikáciu a možnosť otvorenia vlastnej živnosti. Podrobné informácie aj o iných kurzoch organizovaných školou sa dozviete na stránke školy: www.soslc.sk v časti celoživotné vzdelávanie.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA