Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Rozhodnutie o výbere strednej školy je pre deviatakov na základných školách jedným z kľúčových rozhodnutí v ich živote. Pre školský rok 2017/2018 ponúka naša škola osem študijných odborov, osem učebných odborov a tri nadstavbové odbory. 

 Okrem toho ponúkame možnosť rozšíriť si vzdelanie v ďalších – povinných alebo voliteľných kurzoch. Podľa výsledkov žiakov im uhradíme celé alebo časť nákladov na uvedené kurzy.
Zoznam povinných kurzov podľa odborov
Zoznam nepovinných kurzov
Kritériá vo vyučovaní pre udelenie benefitov

Pre udelenie benefitu sa suma vypočíta pri povinných kurzoch z tabuľky zo 100 % sumy a pri nepovinných kurzoch sa vypočíta z 50 % sumy, ktorú má platiť škola.

Pri nástupe do školy žiaci dostávajú pracovné ošatenie zadarmo v prvom ročníku.

Pracovné ošatenie podľa odborov
Kritériá pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018 
Kritériá prijímacieho konania pre nadstavbové štúdium v školskom roku 2017/2018 

 

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA