Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

O zdravej výžive

V piatok 7. decembra 2018 si žiaci našej školy pripravili workshop o zdravej výžive pre žiakov ZŠ L. Novomeského.

Súčasťou workshopu bola prednáška o zdravej výžive v podobe prezentácie, ktorú pripravila žiačka tretieho ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch Veronika Podhorová. Po jej vstupe nasledoval kvíz, ktorý pripravil jej spolužiak Rastislav Cerovský. A keďže workshop bol zameraný na zdravú výživu, pre žiakov ZŠ si žiaci prvého ročníka učebného odboru kuchár pripravili a odprezentovali aj spôsob prípravy zdravých jedál. Konkrétne to bol cestovinovo-zeleninový šalát, ovocný šalát a FIT koláč. Žiačka prvého ročníka učebného odboru čašník-servírka pripravila ochutnávku zdravého nápoja – smoothie.

Možno príde aj Mikuláš?

A prišiel. Tradične 6. decembra chodil po triedach agro-technických odborov na Haličskej ceste Mikuláš s početným sprievodom. Nechýbal dokonca ani Kubo s harmonikou, takže bolo veselo. Naši žiaci sa síce až na výnimky, veľmi poeticky neprejavili, ale aj napriek tomu boli odmenení drobnou maškrtou, ktorú zafinancovalo novovzniknuté Rodičovské združenie našej školy.

Srdečná vďaka Mikuláš a príď zas medzi nás.

 

Prezentácia OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie

V utorok 4. decembra 2018 v popoludňajších hodinách bola slávnostne otvorená prezentácia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie v priestoroch Obchodného centra Galéria.

V rámci našej vzájomnej spolupráce žiaci študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch vypomáhajú pri prezentácii a predstavovaní nielen kultúrno-historických pamiatok Regiónu Novohrad a Podpoľanie ale i rôznych regionálnych výrobcov (producentov) a ich regionálnych produktov.

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA