Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Workshop o tkaní a paličkovaní

Dňa 7. 11. 2019 sa žiačky druhého a štvrtého ročníka odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch zúčastnili Workshopu o tkaní a paličkovaní, ktorý zorganizovali pomocou projektu Projekt je zmena.

Workshop sa uskutočnil v Domove dôchodcov Ambra na Rúbanisku III, v Lučenci. Náplňou workshopu bolo zachovanie remesiel ako je paličkovanie a tkanie na rôznych pomôckach a zároveň snaha o prepojenie generácií.

Workshop bol sponzorovaný v rámci  BBSK, Rozvojovej agentúry BBSK Dobrý kraj a Iuventy (Slovenského inštitútu mládeže).

Zuzana Ružinská, 2. ročník

Mladý tvorca v Nitre

Dňa 5.11.2019 sa žiaci prvého ročníka odbor pracovník marketingu cestovného ruchu vydali na exkurziu z odborného výcviku do Nitry na výstavu Mladý tvorca.  

Cieľom tejto výstavy je podpora a propagácia stredných škôl. Taktiež sa konala aj prezentácia a súťaž cvičných (fiktívnych) firiem.

Na tohtoročnej výstave sa zúčastnili aj stredné odborné školy z iných krajín ako napríklad z Čiech, Srbska, Turecka, Talianska, Slovinska, Maďarska či Poľska.

Mohli sme si vyskúšať aj simulátor autohavárie, virtuálnu realitu, streľbu z pušky alebo naprogramovať robota a 3D tlačiareň.

Videli sme niekoľko ukážok sebaobrany a zúčastnili sa niekoľkých súťaží a prezentácií , ktoré pripravovali zvyčajne žiaci rôznych stredných škôl, boli zamerané najmä na cestový ruch a moderné technológie.

Súčasťou výstavy bola aj súťaž Top turistická destinácia cestovného ruchu.

Kristína Líšková, žiačka 1. ročníka

Čapovaná a balená ekologická drogéria Tintinnado

Dňa 21. 10. 2019 sme v rámci hodiny chémie navštívili Čapovanú a balenú ekologickú drogériu Tintinnado v Zlatej uličke v Lučenci.

Tintinnado

Halloweenska párty

Dňa 29. 10. 2019 sme sa nenechali odradiť pochmúrnym počasím, ktoré láka zostať doma v teple, ale vybrali sme sa na tematickú súťaž našich žiakov.

Téma nemohla byť iná ako Halloweenska párty. Zúčastnilo sa 12 žiakov všetkých ročníkov odboru kaderníčka a kozmetička. Žiaci predviedli svoj talent v nákupnom centre OC Galéria pred zrakmi zaujatých divákov.

Ich výkony hodnotila porota zložená z MOV kaderníkov a MOV kozmetičiek a traja najúspešnejší žiaci z každého odboru boli ocenení hodnotnými cenami.

Kozmetičky:

  • 1. miesto Jana Benčíková 3. ročník
  • 2. miesto Monika Tomanová 3. ročník
  • 3. miesto Júlia Ďuricová 3. ročník

Kaderníčky:

  • 1. miesto Lenka Tóthová 1. ročník
  • 2. miesto Zuzana Ľalíková 3. ročník
  • 3. miesto Marcela Berkyová 3. ročník

Cena za najlepší tím:

  • Dominika Farkašová – kozmetička                                
  • Viktória Fizerová – kaderníčka                                
  • Simona Bernátová – modelka

Srdečne gratulujeme a veríme, že sa podobné akcie stanú tradíciou.

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA