Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Rozhodnutie o výbere strednej školy je pre deviatakov na základných školách jedným z kľúčových rozhodnutí v ich živote. Pre školský rok 2018/2019 ponúka naša škola

  • deväť študijných odborov: mechanik elektrotechnik – autoelektronika, hotelová akadémia, kozmetička – vizážistka, pracovník marketingu – cestovný ruch, agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, agropodnikanie – farmárstvo, agropodnikanie – kynológia, mechanik počítačových sietí a čašník, servírka,
  • päť učebných odborov: čašník, servírka, kuchár, cukrár, autoopravár, kaderník a
  • tri nadstavbové odbory: vlasová kozmetika, spoločné stravovanie a predaj a servis vozidiel. 
 Okrem toho ponúkame možnosť rozšíriť si vzdelanie v odborných kurzoch. 

Benefity

 
Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA