Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Deň otvorených dverí 

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí v dňoch  4. – 7. februára 2020.

V prípade záujmu sú dvere školy otvorené denne, po dohode so zástupcami pre teoretické vyučovanie. Pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2020/2021 ponúkame veľký výber študijných, učebných a nadstavbových odborov:

ŠTUDIJNÉ ODBORY:
UČEBNÉ ODBORY:
NADSTAVBOVÉ ODBORY:

Podporte dobrú vec: projekt Pomocné labky

Chceme zlepšiť kvalitu života telesne a mentálne handicapovaných ľudí a detí s poruchou autistického spektra, a to s pomocou študentov z odboru kynológia a ich vycvičených psíkov. Osobné návštevy a canisterapia sa budú konať pod dohľadom erudovaného inštruktora. Projektom sa snažia žiaci a učitelia poukázať na aktuálnu problematiku komunitnej pomoci a sociálnu angažovanosť. Touto iniciatívou sa zabezpečí lepšie zaradenie klientov sociálnych zariadení do reálneho života a zlepší sa ich mentálny a fyzický stav, a to napríklad pravidelnými návštevami so psíkmi, prechádzkami, realizáciou záujmových činností.

Odkaz pre hlasovanie: https://www.nadaciavub.sk/komunitne-granty/

Kraj Banskobystrický

Projekt Pomocné labky

Deň zdravej výživy

Študenti rôznych študijných a učebných odborov našej školy sa podieľali na príprave Dňa zdravej výživy na Základnej škole L. Novomeského.

Kuchári pripravili pre žiakov ZŠ zdravý šalát a rôzne chutné nátierky a tiež i FIT koláč. Dievčatá z odboru čašník – servírka pripravovali smoothie. Hoci téma na základnej škola bola zdravá výživa, záujem bol aj o kaderníčky a kozmetičky. Študenti z odboru pracovník marketingu zo zameraním na cestovný ruch mali pripravenú prezentáciu o zdravej výžive s následným kvízom a ďalšia skupina predvádzala tkacie techniky.

Animačný kurz

Študenti II. ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch úspešne absolvovali animačný kurz.

Na celý kurz bol stanovený program, vďaka ktorému si prešli všetkými stránkami animácie, teoreticky aj prakticky. Záverečné skúšky sa konali v ŠDK Základnej školy na Haličskej ceste č. 7, za čo sme vďační aj pani riaditeľke.

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA