Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

S Erasmom do Prahy

Študenti našej školy sa začiatkom školského roka vybrali do Prahy, kde vďaka projektu Erasmus plus strávili tri týždne na zahraničnej praxi. Náš sprostredkujúci partner agentúra EDUCO umožnila 24 študentom odborov: hotelová akadémia, čašník, servírka a mechanik elektrotechnik pracovať v pražských hoteloch, reštauráciách a autoservisoch.

Ubytovanie bolo zabezpečené v  hoteli EXTOL INN v dvoj a trojposteľových izbách s polpenziou. Zahraničná prax umožnila  všetkým zúčastneným upevniť si a využiť praktické zručnosti a skúsenosti vo svojich odboroch, preverila ich komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, orientačné schopnosti  a sme radi, že samotní zamestnávatelia  ocenili ich profesionálne zručnosti a samostatnosť.

Okrem pracovných povinností mali dostatok času aj na prehliadku stovežatej Prahy s profesionálnym sprievodcom, návštevu ZOO, ako aj výlety do Karlových Varov spojené s návštevou múzea Becherovky,  Harrachova, kde videli skláreň a nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých bola plavba po Vltave spojená s večerou. V rámci voľného programu mali všetci študenti platené vstupy podľa vlastného výberu do kina, na svetelnú šou alebo motokáry. Vďaka spoločnému ubytovaniu so študentmi SOŠ v Kapušanoch vznikli aj nové priateľstvá.

V rámci mobility si preverili aj úroveň svojich jazykových schopností podľa Spoločného európskeho referenčného rámca, a tak získali spätnú väzbu o svojich jazykových schopnostiach.

„Spolu úspešnejší 2021“

    

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu úspešnejší 2021“ na obdobie 15. októbra 2021 – 31. decembra 2021. Naša škola sa stala súčasťou škôl, ktoré dostali podporu v tomto projekte a umožnila žiakom končiacich ročníkov absolvovať doučovanie z odborných predmetov. Tento program im umožní zlepšiť si svoje vedomosti a kvalitnejšie sa pripraviť na maturitné skúšky, nakoľko v minulom školskom roku podstatnú časť vyučovania absolvovali dištančne.

Veríme, že doučovanie bude pre nich prínosom a posunie ich o krôčik bližšie k maturite.

Daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

 

Vzdelávacia prednáška (Útulok Šťastné labky Fiľakovo)

V dnešný deň 15. 10. 2021 sa žiaci 1. – 4. ročníka SOŠ Hotelových služieb a dopravy v Lučenci, odbor agropodnikanie – kynológia zúčastnili vzdelávacej prednášky v priestoroch školy, ktorú viedlo OZ Šťastné labky spolu už teraz adoptovaným „útulkáčom“ – Hugom. Počas prednášky sa žiaci dozvedeli o činnosti útulku, problémoch s ktorými sa zamestnanci útulku často pri snahe zachrániť zvieratá stretávajú, osudoch ,,útulkáčov” a možnosti ako pomôcť – venčenie a adopcia.

Je dôležité si uvedomiť, že vďaka obetavým ľuďom, ktorí pracujú v týchto organizáciách a svoju prácu berú ako poslanie sa mnoho psíkov netúla po uliciach a nájdu aj svoj domov.

ĎAKUJEME OZ – Útulok Šťastné labky Fiľakovo za zaujímavú prednášku!

„Pomôžme tým, ktorí si o to nemôžu poprosiť!“

A preto by som rada avizovala na pomoc útulku a ak by niekto mal záujem adoptovať si psíka alebo akoukoľvek formou podporiť a prispieť útulku prikladám link na ich webovú stránku:https://www.stastnelabky.sk/zoznamom-psikov/psiky

Voľné pracovné miesto

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec hľadá MAJSTRA ODBORNEJ VÝCHOVY – KAROSÁR, AUTOMECHANIK.

Bližšie informácie:    

Sprievodca pre samotestovanie

Sprievodca pre samotestovanie na prítomnosť koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Pred začatím testu si pozorne prečítajte túto príručku!

Sprievodca pre samotestovanie   STIAHNUŤ

Celoživotné vzdelávanie

Chcete si rozšíriť alebo zmeniť svoju kvalifikáciu, máte možnosť!

SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec Vám ponúka kurzy s celoštátnou platnosťou akreditované Ministerstvom školstva SR – kuchár, cukrár, kozmetik a kaderník.

Chcete v danom odbore podnikať?

Absolvujte u nás skúšku odbornej spôsobilosti k uvedeným odborom, čím získate plnú kvalifikáciu a možnosť otvorenia vlastnej živnosti. Podrobné informácie aj o iných kurzoch organizovaných školou sa dozviete na stránke školy: www.soslc.sk v časti celoživotné vzdelávanie.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA