Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Na slávnostnom otvorení nového školského roka sa stretneme 5. septembra 2016 po úsekoch:

8:00 – Halíčska cesta 5 a Halíčska cesta 9/A (mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik, autoopravár, kaderník, vlasová kozmetika, predaj a servis vozidiel, agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, agropodnikanie – kynológia, kozmetička a vizážistka)

8:30 – ul. M. Rázusa č. 61 (hotelová akadémia)

9:00 – Zvolenská cesta č. 83 (čašník, servírka, pracovník marketingu-CR, spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a službách, kuchár, cukrár)

Žiaci ubytovaní v internáte môžu nastúpiť od pondelka 5. septembra 2016 v čase od 7:00 hod., tak ako bolo uvedené v rozhodnutí riaditeľa školy o prijatí do školského internátu.

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA