Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Ponuka študijných a učebných odborov na nový školský rok

Milí žiaci,

v školskom roku 2021/2022 otvárame 8 študijných odborov a 7 učebných odborov (vrátane dvoch nových). Veríme, že si vyberiete a v septembri sa stretneme.

Od 11. januára pokračujeme v dištančnom vzdelávaní

Maturitná skúška

Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9113:1-A1810 zo 4. januára 2021:

  • v školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externá časť maturitnej skúšky
  • písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021 
  • ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021
  • praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021. 

Opäť varíme v našich gastronomických prevádzkach

Milí zákazníci. Veríme, že Vám bude chutiť v našich gastronomických prevádzkach aj v roku 2021.

Od pondelka 11. januára 2021 bude opäť možné objednávanie alebo priamy odber obedov v našom stredisku reštaurácia Háčko na Železničnej ulici č. 22. Objednávanie počtu obedov prosíme nahlasovať buď deň vopred alebo v daný deň do 8:30 hod. na tel. č. 047/43 213 93 alebo 0917 096 333.

Výrobky studenej a teplej kuchyne si môžete od pondelka kúpiť aj v školskej jedálni na Zvolenskej ceste č. 83 (telefón 047/433 3563).

Iniciatíva Catching-Up Regions

Catching-Up Regions (CURI) je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom – na podporu rastu a inovácií v nich, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu týchto investícií.Iniciatívu od roku 2015 realizuje Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou.

Naším hlavným cieľom v projekte je
  • vybudovať zo školy Centrum celoživotného vzdelávania a poradenstva v oblasti poľnohospodárstva, gastronómie, cestovného ruchu a služieb pre žiakov SOŠ a záujemcov o vzdelávanie, poskytovať služby pre začínajúcich podnikateľov a pre subjekty pôsobiace v regióne.
Špecifické ciele
Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA