Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Pozývame Vás na Mitrovanie v Novohrade

OZ Maťkov dvor, Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy a Novohradské osvetové stredisko Vás pozýva na Mitrovanie v Novohrade – 1. ročník ovčiarskych tradícií.

Podujatie sa uskutoční 12. októbra 2019 o 9:00 hod. na Školskom majetku SOŠ HSaD Ľadovo.

Spoznávali sme pamiatky Fiľakova

Žiaci prvého ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch  v stredu 18. septembra 2019 v rámci odborného výcviku spoznávali kultúrno-historické pamiatky mesta Fiľakovo.

Oznam

IMG_1809b

SOŠ HSaD Lučenec ponúka unimobunku OK 013 za odvoz na vlastné náklady.

Bunka je umiestnená v areáli školy na Haličskej ceste.

Podrobnejšie informácie na čísle 0915 775 062.

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA