Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Pripomenuli sme si Deň Zeme

Dátum 22. apríl patrí už tradične Dňu Zeme. V roku 1970 vedci, hlavne ekológovia, vyzvali k celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme.

Pripomenula si ho, ako každý rok, aj naša škola – tentoraz 17. apríla 2019. V stredu sa teda upratovalo – v triedach, okolo školy aj v parku, sadili sa stromčeky… Príjemné počasie nemalou mierou prispelo k pohodovo a užitočne strávenému dňu.

Poznáme výsledky Matematického klokana

Aj takáto zaujímavá úloha bola v tohtoročnej najväčšej matematickej súťaži na svete Matematický klokan.

Súťaž vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Oficiálnym usporiadateľom je Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc). Združuje už viac ako 65 krajín z Európy, Ázie, Ameriky, a dokonca aj z Afriky. V marci 2018 súťažilo spolu 6 115 035 žiakov.

Jej hlavným poslaním je

  • propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi,
  • umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie,
  • prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov,
  • poskytovať učiteľom matematiky materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

Vo štvrtok 21. marca riešilo 24 zaujímavých úloh 10 žiakov našej školy. Najviac sa tento rok darilo Adamovi Mitterovi z 1. U triedy. Gratulujeme a želáme mu veľa úspechov v štúdiu.

Výsledky si súťažiaci nájdu na adrese https://forms.talentida.sk/index.php?id=1522

Exkurzia do pekárne v Haliči

Dňa 10. apríla 2019 sme šli na exkurziu do Haliče. Halič vyzerá ako krásna a veľká dedina, ale je to „malé mestečko“.  

Na tejto exkurzii sme sa oboznámili najskôr s pekárňou. Samozrejme sme sa dozvedeli, ako sa vyrába chlieb, za akých podmienok a s akými technologickými postupmi. A nielen chlieb, ale aj rožky, sladké pečivo, a podobne. Veľmi ma zaujalo spracovanie chleba. Chlieb si označovali rezmi na povrchu cesta podľa jeho váhy. Po upečení chleby uložili na miesto, kde sa nechali vychladnúť asi 8 hodín. Vyradené chleby sa nechali „vyschnúť“ a nastrúhali sa na strúhanku.

Potom sme navštívili zámok. Zámok bol strašne krásny, priam nádherný. Očaril ma jeho vzhľad nielen zvonku, ale aj zvnútra. Je to niečo úžasné, že človek nemusí cestovať tisícky kilometrov, aby uvidel niečo krásne, čo si zapamätá na celý život. Ja len chcem poďakovať našim profesorkám za úžasný zážitok, skvelú exkurziu. Ďakujem.

Marinka I. U

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA