Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Rozhodnutie o výbere strednej školy je pre deviatakov na základných školách jedným z kľúčových rozhodnutí v ich živote. Pre školský rok 2017/2018 ponúka naša škola osem študijných odborov, osem učebných odborov a tri nadstavbové odbory. 

Zoznam študijných odborov ukončených maturitnou skúškou:

2697 K mechanik elektrotechnik   

4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo   

4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo

4210 M 18 agropodnikanie – kynológia 

6323 K hotelová akadémia

6362 M kozmetička a vizážistka

6405 K pracovník marketingu               

6444 K čašník, servírka     

 

Žiaci základných škôl majú možnosť študovať v učebných odboroch, kde štúdium ukončia získaním výučného listu:

2487 H autoopravár         

2954 H mäsiar                             

2964 H cukrár   

6444 H čašník, servírka 

6445 H kuchár       

6456 H kaderník

6460 H predavač   

6489 H hostinský   

 

Absolventi učebných odborov majú možnosť pokračovať v štúdiu v nadstavbových odboroch a získať tak maturitné vysvedčenie:

2493 L predaj a servis vozidiel

6421 L spoločné stravovanie

6426 L vlasová kozmetika

 
Okrem toho ponúkame možnosť rozšíriť si vzdelanie v ďalších – povinných alebo voliteľných kurzoch. Podľa výsledkov žiakov im uhradíme celé alebo časť nákladov na uvedené kurzy.
Zoznam povinných kurzov podľa odborov
Zoznam nepovinných kurzov
Kritériá vo vyučovaní pre udelenie benefitov

Pre udelenie benefitu sa suma vypočíta pri povinných kurzoch z tabuľky zo 100 % sumy a pri nepovinných kurzoch sa vypočíta z 50 % sumy, ktorú má platiť škola.

 

Pri nástupe do školy žiaci dostávajú pracovné ošatenie zadarmo v prvom ročníku.

Pracovné ošatenie podľa odborov
Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA