Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy získala finančné prostriedky z Úradu vlády prostredníctvom Akčného plánu okresu Lučenec na zriadenie a činnosť regionálneho centra vzdelávania zameraného na prípravu a zlepšenie kompetencií žiakov a vzdelávanie dospelých v poľnohospodárskych profesiách.

Projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a v súvislosti s realizáciou aktivít podľa schváleného akčného plánu.

Celý projekt je zameraný na vzdelávanie a obnovu tradičnej poľnohospodárskej výroby, podporu malého a stredného podnikania s využitím miestnych podmienok a zdrojov pre vytváranie nových pracovných príležitostí v spolupráci všetkých sektorov a zvyšovaním odbornosti a kvalifikovanosti. Našou snahou je prostredníctvom projektu zachovať živý vidiek a kvalitu života na vidieku.

Hlavné úlohy, ktoré bude regionálne centrum vzdelávania plniť sú:

  • zabezpečiť kvalitné odborné a praktické vyučovanie žiakov SOŠHSaD,
  • zabezpečiť akreditované rekvalifikačné kurzy pre potreby zamestnávateľov a ÚPSVaR,
  • vzdelávať začínajúcich poľnohospodárov, mladých poľnohospodárov, začínajúcich farmárov, zamestnávateľov v oblasti legislatívy, výroby, spracovania a predaja produktov,
  • preškoľovať pedagógov odborných predmetov a majstrov odbornej prípravy so zameraním na nové technológie v oblasti poľnohospodárstva,
  • pripraviť a preškoliť zamestnancov firiem na základe ich požiadaviek,
  • v rámci regionálneho pôsobenia zabezpečiť súčinnosť procesu výchovy a vzdelávania pre všetky satelitné a participujúce školy,
  • vzdelávať v oblasti inovácií – zavádzanie nových postupov a technológií v oblasti poľnohospodárstva.

Regionálny príspevok bude použitý na strojné vybavenie regionálneho centra vzdelávania poľnohospodárskou technikou: traktor (vo výbave s čelným nakladačom, náradím k čelnému nakladaču a autopilot), zhrnovač, obracač, lis na guľaté balíky, pluh, disková kosačka, traktorová kosačka, autopilot a simulátor a 9-miestny automobil.