Nadácia VÚB prostredníctvom komunitných grantov podporuje komunitné a verejnoprospešné projekty s vysokým sociálnym a environmentálnym dopadom zamerané na seniorov, hendikepovaných, marginalizované skupiny, životné prostredie, podporuje občianske iniciatívy a aktívne zapájanie sa do riešenia problémov na miestnej úrovni.

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci získala finančné prostriedky na realizáciu projektu Pomocné labky, ktorým chceme zlepšiť kvalitu života telesne a mentálne handicapovaných ľudí a detí s poruchou autistického spektra, a to s pomocou študentov z odboru kynológia a ich vycvičených psíkov. Osobné návštevy a canisterapia sa budú konať pod dohľadom erudovaného inštruktora. Projektom sa snažia žiaci a učitelia poukázať na aktuálnu problematiku komunitnej pomoci a sociálnu angažovanosť. Touto iniciatívou sa zabezpečí lepšie zaradenie klientov sociálnych zariadení do reálneho života a zlepší sa ich mentálny a fyzický stav, a to napríklad pravidelnými návštevami so psíkmi, prechádzkami, realizáciou záujmových činností.

Vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB môžeme vyškoliť ďalších inštruktorov zo strany žiakov, zakúpiť ďalších psíkov vhodných na animoterapiu a pokračovať s pravidelnými návštevami u klientov.