Všetky ročníky študijného odboru pracovník marketingu sa zapojili do súťaže o návrh značky a loga, ktoré budú najlepšie symbolizovať tím našich najlepších elitných športovcov Slovenska. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Žiaci pri tvorbe značky a loga museli dodržiavať určité pravidlá.

Galéria žiackych návrhov: