Žiaci 1. – 4. ročníka SOŠ Hotelových služieb a dopravy, študijného odboru agropodnikanie – kynológia sa spolu s učiteľkami kynológie 7.10.2021 zúčastnili exkurzie výcvikového strediska služobnej kynológie v Gajaroch (okres Malacky). Cieľom exkurzie bolo zážitkovou formou sprístupniť žiakom danú oblasť kynológie.

Služobná kynológia je špecifická odborná oblasť finančnej správy. Vycvičené psy a ich psovodi pôsobia na jednotlivých colných úradoch. Psovodi preventívne kontrolujú hraničný priechod s Ukrajinou či letiská a podieľajú sa na odhaľovaní pašovaného tovaru. Využívajú ich aj na strážne služby pri hliadkovaní na rizikových miestach (napr. tržnice).

Rozdelili sme sa na dve skupiny. Zatiaľ čo sa prvá polovica žiakov zúčastnila prednášky o histórii a činnosti Finančnej správy, druhej polovici žiakov boli predstavené ukážky práce a výcviku služobných psov na pachové práce (vyhľadávanie tabaku, omamných látok), taktiež výcvikové pomôcky na vyhľadávanie. „Štvornohí colníci“ sa využívajú pri hľadaní drog, peňažnej hotovosti či chránených druhov rastlín a živočíchov alebo výrobkov z nich podľa dohovoru CITES. V priebehu dvoch hodín sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií. Následne sme sa v rámci oddychu zastavili aj v nákupnom centre Avion a Ikea v Bratislave, kde žiaci dostali priestor na využitie voľného času.

Vo večerných hodinách sme dorazili šťastne domov a žiakom sa exkurzia veľmi páčila!

Veľké poďakovanie patrí Výcvikovému stredisku služobnej kynológie finančnej správy, že nám umožnili navštíviť ich oddelenie a že pre žiakov prichystali zaujímavý program!

Veríme, že exkurzia obohatila našich žiakov a rozšírila im obzory.