So zaujímavou prednáškou o tvorbe P. O. Hviezdoslava zavítal medzi našich študentov študijných odborov docent Lomenčík z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií o živote a diele veľkého básnika, čo určite využijeme v rámci prípravy na maturitnú skúšku.

Ďakujeme.