Naša škola patrí svojou históriou medzi najstaršie školy a zároveň je aj jedna z najväčších škôl novohradského regiónu. V školskom roku 2022/2023 ponúkame žiakom základných škôl 7 študijných a 8 učebných odborov. Absolventi učebných odborov môžu pokračovať v štúdiu v nadstavbovom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách.

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

6323 K hotelová akadémia – 5-ročný odbor

6405 K pracovník marketingu – 4-ročný odbor

2697 K mechanik elektrotechnik – 4-ročný odbor

6444 K čašník, servírka – 4-ročný odbor

4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo – 4-ročný odbor

4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo – 4-ročný odbor

4210 M 18 agropodnikanie – kynológia – 4-ročný odbor

UČEBNÉ ODBORY:

6444 H čašník, servírka – 3-ročný odbor

2964 H cukrár – 3-ročný odbor

6445 H kuchár – 3-ročný odbor

6456 H kaderník – 3-ročný odbor

2487 H 01 autoopravár – mechanik – 3-ročný odbor

2487 H 03 autoopravár – karosár – 3-ročný odbor

4524 H agromechanizátor – opravár 3-ročný odbor

4572 F poľnohospodárska výroba – 2-ročný odbor