Žiaci jednotlivých ročníkov študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch počas hodín odborného výcviku majú možnosť zažiť pestrý spôsob výučby. Často sa využívajú rôzne on-line nástroje ale aj hranie rolí.