V dňoch 23. 3. – 24. 3. 2022 prebiehal v poradí už druhý seminár o víne. Seminár sa konal v priestoroch jedálne na Zvolenskej 83. Organizovala ho naša škola v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. Zúčastnili sa ho žiaci študijných odborov hotelová akadémia a čašník, servírka.

Prvý deň seminára bol venovaný legislatívnym predpisom, ktoré súvisia s výrobou a predajom vína a pestovaním viniča. Odbornú prednášku viedol Ing. Závracký, PhD. Prezentáciu vína z Vínnych pivníc vo Svätom Jure s.r.o. a z firmy PEGAS s.r.o. mal na starosti Pavol Gaži. Žiaci mali možnosť spoznať charakteristické znaky a vlastnosti prezentovaných vín formou zmyslového hodnotenia.

Druhý deň seminára bol už určený aj pre odbornú verejnosť, teda obchodníkov, predajcov sudových vín, malovýrobcov a pestovateľov viniča. O praktické skúsenosti so založením vinohradu a pestovaním viniča sa s nami podelil Ing. Chowaniec z vinárstva vo Svätom Jure. Taktiež vysvetlil aj kritériá hodnotenia na vinárskych súťažiach. Aj druhý deň seminára bol obohatený o prezentáciu slovenských vín z jednotlivých regiónov Slovenska.