Ako každoročne, tak aj v tomto školskom roku (zatiaľ) sa 13.januára 2015 konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku stredných škôl.

Usporiadaním bola tento rok poverená naša škola – konkrétne úsek hotelovej akadémie.

Olympiáda v cudzích jazykoch sa pre stredné školy robí v kategóriách 2A, 2B, 2C a 2D.

Kategória 2A – študenti 1. a 2. ročníka gymnázií, obchodných a hotelových akadémií
Kategória 2B – študenti 3 a 4. ročníka gymnázií a obchodných akadémií a 3., 4., a 5. ročníka hotelových akadémií
Kategória 2C – tzv. ,,germanofónni” študenti, t.j. takí ktorí majú buď niektorého z rodičov nemecky hovoriaceho, alebo ktorí v krajine s nemčinou ako úradným jazykom pobudli, alebo študovali viac ako 2 mesiace
Kategória 2D – študenti 1. – 4. ročníka ostatných stredných škôl

V kategórii 2A sa zúčastnili 2 žiaci, v kategórii 2B – 3 žiaci a v kategórii 2D tiež 2 žiaci.
Kategória 2C nemá okresné kolo, len krajské.

Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:

  • 2A – Martina Fekiačová z Gymnázia BST
  • 2B – Erik Ladoš zo Súkromného gymnázia
  • 2D – Ondrej Záchenský z SOŠ hotel. služieb a dopravy

Počet súťažiacich ako i úroveň olympiády sú z roka na rok nižšie, čo je dôsledkom (podľa mňa – ale nielen podľa mňa) neuváženého rozhodnutia niekdajšieho ministra školstva Jána Mikolaja o angličtine ako jedinom možnom prvom jazyku na základných školách, ktoré našlo pokračovateľov aj v ďalších ministroch Dušanovi Čaplovičovi, ako i terajšom ministrovi Jurajovi Draxlerovi, ktorý tiež ,,posvätil” anglický jazyk ako jediný možný prvý jazyk na základných školách, bez možnosti výberu iného prvého cudzieho jazyka, napriek intervenciám mnohých rodičov, firiem, ako i zahraničných zastupiteľstiev (nemeckého a francúzskeho).

Žiaľ, dostali sme sa do obdobia spred roku 1989, keď jediný možný cudzí jazyk pre všetkých na základnej škole bola ruština, akurát teraz sa zmenila orientácia z východu na západ.

Budúcnosť ukáže, či má vôbec zmysel usporiadať okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku (vo francúzskom jazyku sa koná len krajské a celoštátne kolo), ako i to, či sa ,,preanglikanizovaní” študenti uplatnia na rakúskom, nemeckom a švajčiarskom trhu práce, ktorý jednoznačne uprednostňuje nemecký jazyk a to predovšetkým v hotelových a gastronomických službách a cestovnom ruchu.

Mgr. Karol Preisler
predseda PK nemeckého jazyka

no images were found