Dnes 19. 10. 2022 sa ďalší ôsmi záujemcovia – študenti 1. P, 2. P a 3. P triedy SOŠ HSaD, študijný odbor agropodnikanie – kynológia, zúčastnili kurzu v renomovanom salóne pre psov v Lučenci. Aktivita je naplánovaná po vyučovaní na 4 dni – stredy v časovom rozsahu 5 hodín/deň. Na kurze sa žiaci naučia základy úpravy srsti vybraných plemien psov. Okrem teoretických vedomostí o rôznych technikách a strihoch a praktickom nácviku, absolvujú žiaci aj seminár, kde sa naučia správne ošetrovať psov v psom salóne (čistenie očí, uší, kúpanie psov, trimovanie, strihanie pazúrov, ako podnikať v oblasti strihania psov – živnosť, prevádzka, hygiena, cenová politika …).

Po absolvovaní kurzu bude každému žiakovi vystavený certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu. Študentom sa prvý deň kurzu veľmi páčil. Ďakujem salónu pre psy Havino za spoluprácu.

Irena Barányiová