Týždeň otvorených dverí 12. 12. – 16. 12. 2022

Oznamujeme Vám, že v termíne od 12. 12. 2022 do 16. 12. 2022 sa na SOŠ hotelových služieb a dopravy na Zvolenskej ceste 83 v Lučenci uskutoční Týždeň otvorených dverí. Týmto srdečne pozývame Vašich deviatakov, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole.

Prosíme Vás, aby ste si telefonicky vopred dohodli termín návštevy a oznámili nám, o ktoré odbory majú Vaši žiaci záujem, aby sme im pripravili prehliadku zameranú na preferované odbory.

Odbory nachádzajúce sa na Zvolenskej ceste č. 83, Lučenec

Kontakt: PaedDr. Iveta Hájíčková, zástupkyňa riaditeľa školy, č. t. 0915775065

Odbory nachádzajúce sa na Rázusovej č. 61, Lučenec

Kontakt: Mgr. Andrea Slížová, zástupkyňa riaditeľa školy, č. t. 0907134644