Naša škola je zapojená do Národného projektu 1 s cieľom posilniť regionálne riadenie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji.

Pripravujeme študentov pre pracovný trh gastronomických, hoteliérskych služieb, cestovného ruchu, agropodnikania a automobilového priemyslu v študijných a učebných odboroch.

Bližšie informácie a aktuality o projekte nájdete na tomto odkaze: AKTUALITY BBSK

Ďalšie linky:

Portál Idemnastrednu.sk: https://idemnastrednu.sk/narodny-projekt

Európsky sociálny fond: www.esf.gov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: www.minedu.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: www.minv.gov.sk