„Maj sa dobre, milá škola, ty náš malý, mladý svet! Bolo nám tu s tebou dobre, počas všetkých štyroch tried“. V piatok 26. mája 2023 sa v areáli školy uskutočnila slávnostná rozlúčka so žiakmi končiacich študijných odborov, ktorí si po úspešnom absolvovaní maturitných skúšok prevzali maturitné vysvedčenia. Riaditeľ školy Mgr. Vitek zaželal absolventom, aby šťastne vykročili do života a nezabudli na svoju alma mater. Za všetkých odchádzajúcich žiakov sa prejavom a aktuálnou básňou rozlúčili žiaci Oláh a Hauer z bývalej 4. IČ.