Dňa 2. júna 2023 sa žiaci študijných odborov mechanik elektrotechnik a pracovník marketingu zúčastnili vychádzky po stopách osobnosti Novohradu. Prvá zastávka bola v mestskom parku pri pamätníku obetiam 1. svetovej vojny  a 2. svetovej vojny.  Vychádzka pokračovala zapálením sviečky na mieste posledného odpočinku spisovateľky  B. S. Timravy.  Neobišli ani hroby K. Banšela a K. Štúrovej.