Naši prváci už tradične na konci roka prezentovali svoje kuchárske zručnosti. Vylosovaný recept vynormovali, suroviny nakúpili, jedlo pripravili a naservírovali komisii zloženej z učiteľov odborných predmetov. Myslím, že môžeme byť spokojní …