Dňa 6. decembra 2023 sme v športovej hale spoločne oslávili sviatok sv. Mikuláša. Na úvod sme v mene Mikuláša odmenili najaktívnejších žiakov, ktorí sa v tomto polroku zapojili do školských a mimoškolských súťaží a akcií. Sladkú mikulášsku odmenu získali žiaci: Radoslav Kováč, Adam Kováčik, Peter Randis, Jozef Petrinec a Denis Dominko, Ján Malček, Jana Mayerová, Patrik Kora, Martina Balážová, Ema Sujová, Barbora Novotková, Jakub Mišurák a tiež moderátorky školských podujatí Anabel Juchová a Paulína Stanová.

Súčasťou nášho spoločne stráveného sviatočného dopoludnia boli športové turnaje vo floorbale a volejbale zmiešaných družstiev. Víťazom vo floorbale sa stala trieda 2.AIČ a vo volejbale boli najlepšie dievčatá z 1.AI. Všetci zúčastnení dostali od Mikuláša sladkú odmenu.