Žiaci III. ročníka študijného odboru pracovník marketingu naďalej pokračujú v poznávaní kultúrno-historických pamiatok a osobností Novohradského regiónu. Tentokrát cieľom ich návštevy bol Pamätný dom Júliusa Szabóa.