Pred budovou hotelovej akadémie bolo 19. 9. 2012 otvorené Centrum vzdelávania a prípravy pre hotelierstvo a služby pre BBSK. Zariadenie bude slúžiť aj na odborné vzdelávanie zamestnancov a celoživotné vzdelávanie pre potreby trhu práce. Nové centrum otvorili: podpredseda BBSK RNDr. Ladislav Topoľský, riaditeľka Regionálnej komory SOPK Marína Spirová a riaditeľ Strednej odbornej školy PaedDr. Milan Šebian za účasti vedúceho Odboru vzdelávania a kultúry pri BBSK Ing. Miroslava Martiša, poslanca BBSK za okres Lučenec Ing. Branislava Hámorníka a ďalších vzácnych hostí.

Po slávnostnom prestrihnutí pásky si hostia prezreli časť vyučovacích priestorov a zariadení na prízemí a prvom poschodí hotelovej akadémie. Exkurziu ukončili občerstvením na slávnostnej recepcii v priestoroch jedálne.