Projekt „Pomocné Labky“, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu –„Deti v bezpečí“ poisťovne Kooperativa, má za cieľ zvýšiť povedomie o problematike pomoci ľuďom so zdravotným znevýhodnením, predstaviť systém pomoci prostredníctvom cansiterapie, teda priaznivého pôsobenia psa na ľudské zdravie.

Naša škola, odbor kynológie, občianske združenie Zmysel života a Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy uskutočnili 21. marca 2019 tlačovú konferenciu s témou „Pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom canisterapeutických psov “.