Výstava Kôň 2021: Trenčín-Nozdrkovce – 25. 6. 2021
Turistika a poznávanie
Pustý hrad – cestopis očami žiakov
Kultúrno-historické pamiatky Fiľakova
Náučný chodník Tuhár – Bralo
Dištančné vzdelávanie – marketing
V krajine remesiel