ŠTUDIJNÝ ODBORPREDMET
2697 K mechanik elektrotechnikSJL, MAT
6405 K pracovník marketinguSJL, MAT
6444 K čašník, servírkaSJL, MAT
6323 K hotelová akadémiaSJL, ANJ/NEJ
4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvoSJL, BIO
4210 M 17 agropodnikanie – farmárstvo SJL, BIO
4210 M 17 agropodnikanie – kynológia SJL, BIO