Stredisko podáva obedy zamestnancom a žiakom SOŠHSaD a ďalším organizáciám. Slúži tiež ako stredisko odborného výcviku pre žiakov odborov čašník, servírka a kuchár.

V školskej jedálni na Zvolenskej ceste č. 83 (telefón 047/433 3563 alebo 0915 775 061) si môžte kúpiť aj výrobky studenej a teplej kuchyne.

Kontakt:

Adresa: Stredisko OV Jedáleň Telefón: 047/433 3563
Zvolenská cesta č. 83 Mail: jedalen@soslc.sk
98401 Lučenec Vedúca strediska: Mgr. Jana Haferníková
  0915775061

Ponukový list