Stredisko odborného výcviku slúži na odbornú prax žiakov odboru aotoopravár a mechanik elektrotechnik so zameraním na autoelektroniku. Stredisko poskytuje služby pre verejnosť.

Kontakt:

Adresa: Stredisko OV Autoservis Telefón: 0918 541368
Zvolenská cesta č. 83 Vedúci strediska: Ing. Anton Litva
98401 Lučenec Zástupca vedúceho strediska: Bc. Erik Melich

Cenník autoservisných prác

 

Naša škola zabezpečuje montáž ťažných zariadení značky Galia.

Galia Slovakia s. r. o., hromadný výrobca súčastí, výstroja a výbavy vozidla a Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy vytvorili Zmluvné pracovisko.