SOŠ hotelových služieb a dopravy v Lučenci získala finančné prostriedky z Nadácie VÚB na realizáciu projektu Pomocné labky.

Vďaka týmto prostriedkom sme vyškolili ďalších inštruktorov zo strany našich žiakov odboru kynológia na canisterapiu, zakúpili sme ďalších vhodných psíkov a mohli sme pokračovať s pravidelnými návštevami klientov. Tieto pravidelné návštevy ovplyvnila pandémia Covid-19, kvôli ktorej sme na nejaký čas museli prerušiť návštevy.

Prostredníctvom projektu sa snažíme zlepšovať kvalitu života mentálne a telesne handicapovaných ľudí a starých ľudí. Špeciálnou cieľovou skupinou sú deti s poruchou autistického spektra, ktoré sa stretávajú pod vedením p. Vlasty Pieckovej Beňovej v Komunitnom centre 3Pé.

Klienti využívajú pozitívne pôsobenie vycvičeného psa na ich fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu. Prežívajú radosť, šťastie, spokojnosť. Dotyky a hladenie uspokojujú potreby cieľovej skupiny a prispievajú ku rozvoju jemnej motoriky.

V neposlednom rade bol projekt prínosom aj pre žiakov SOŠ HSaD odboru kynológia, ktorí mali možnosť sa zapájať do sociálnej a komunitnej pomoci. Rozvíjanie sociálnej spolupatričnosti u mladej generácie vnímame ako dôležitý prvok v procese vzdelávania našich žiakov.