Prostredníctvom verejnej zbierky Biela pastelka 2021 podporili žiaci našej školy v piatok 24. septembra 2021 ľudí nevidiacich a slabozrakých. Zbierku organizačne zabezpečili žiaci 3. a 4. ročníka odboru pracovník marketingu. Dobrú vec podporili študenti, učitelia školy a široká verejnosť v uliciach mesta Lučenec.