Dňa 8. 4. 2022 sme sa zúčastnili medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Pozreli sme si krátke videá, ktoré boli zamerané na znečisťovanie prírody, životného prostredia a prostredia, v ktorom sa nachádzame. Vypočuli sme si prednášku o tom, ako nadmerná spotreba, neúcta k prostrediu, negatívny dopad priemyselného pokroku v kontraste s prírodou… má dopad na naše životné prostredie. Boli sme obohatení o mnohé poznatky, ako si máme prírodu a svoje okolie, v ktorom žijeme, chrániť. Tešíme sa aj na ďalšie stretnutie.