Po dvojročnej pauze sa v dňoch 11. 4. – 13. 4. 2022 opäť v priestoroch našej školy konal baristický kurz, ktorý u nás realizuje Škola baristu z Banskej Bystrice pod vedením pána Cibuľu.

Kurzu sa zúčastnilo 15 žiakov z 1.U, 2.U a 4.U triedy. V odbornej učebni praxe sme pripravili minipriestor kaviarne, kde prebiehala teoretická aj praktická výučba. Žiaci získali teoretické poznatky o druhoch kávy, jej spracovaní a spôsoboch prípravy. Prakticky precvičovali aj prípravu základných druhov káv. Naučili sa obsluhovať kávovar, ale taktiež previesť jeho čistenie a údržbu na konci prevádzky. Všetci žiaci úspešne ukončili kurz písomnou aj praktickou formou.