V piatok, 10. 6. 2022, sme so študentmi našej školy (1. P, 2. P, 1. T) navštívili Novohradskú knižnicu v Lučenci. Zúčastnili sme sa prednášky Doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, Phd. venovanej „Roku odkazu štúrovcov.“

V roku 2022 uplynie presne 200 rokov od narodenia viacerých významných štúrovcov, ku ktorým patria dobre známe ale i menej známe osobnosti slovenského národného života. Spomenuli sme si na Janka Kráľa, Jána Kalinčiaka, Štefana Marka Daxnera, Jána Francisci-Rimavského, Jozefa Viktorína (vydavateľa slovenskej literatúry), Jána Rotaridesa (učiteľa, revolucionára), aj Jána Palárika (kňaza, dramatika).

Súčasťou prednášky bola aj prezentácia nového dokumentárneho filmu o najväčšom búrlivákovi Jankovi Kráľovi. Film natočený v spolupráci s Maticou slovenskou nám poskytol mnoho nových faktov zo života tohto romantického básnika.

V neľahkých časoch maďarizácie sa štúrovci nebáli odvážne presadzovať svoje názory a bojovať za náš národ s nádejou na lepšiu budúcnosť. Je smutné, že sa na odkaz týchto výnimočných osobností v súčasnosti zabúda.

Mali by sme si ich činnosť a dielo pripomínať nielen v čase ich výročia, lebo národ, ktorý nepozná svoju minulosť je predurčený na zánik. Preto nech je pre študentov stále aktuálny výrok Ľ. Štúra: „My chytili sme sa do služby ducha, a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.“

Ďakujeme za obohacujúcu prednášku o Jankovi Kráľovi a tešíme sa na ďalšie stretnutie.