Žiaci III. ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch mali možnosť zažiť koučovanie v priestoroch Coworkingu v Lučenci. Po aktivitách a vzájomnej debate všetci odchádzali s dobrým pocitom. Neskôr sme ešte navštívili kanceláriu Oblastnej organizácie CR Turistický Novohrad a Podpoľanie, kde sa dolaďovali detaily na podujatia, na ktorých sa žiaci majú zúčastniť. Záverečným bodom bola návšteva Mestského múzea.