Neďaleká novohradská obec Divín je bohatá na kultúrno-historické pamiatky. Žiaci 1. a 2. ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch v rámci odborného výcviku mali možnosť spoznávať aspoň tie najvýznamnejšie, a to: Zichyho kaštieľ, kostol, najstaršie slnečné hodiny v Novohrade a zrúcaninu hradu.