Naša škola a konkrétne študijný odbor pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch už dlhodobo spolupracuje s touto inštitúciu cestovného ruchu. V posledných dňoch žiaci III. ročníka prezentovali organizáciu na dvoch podujatiach. Prvým podujatím boli Župné trhy, ktoré sa konali v piatok 17. júna na námestí v Lučenci a druhým bol „Novohradský expres“ – historický vlak (Zvolen – Fiľakovo). Posledné spomenuté podujatie sa konalo vo Fiľakove v sobotu 18. 6. a cestujúci z nostalgického vláčika ťahaného najvýkonnejším predvojnovým parným rušňom „Zelený Anton“ mali možnosť navštíviť hrad Fiľakovo i Rímskokatolícky barokový kostol a expozíciu františkánskeho kláštora.