Slávnostnou ceremóniou spojenou s odovzdávaním výučných listov ukončili štúdium na našej škole žiaci učebných odborov čašník, servírka, cukrár, kuchár, autoopravár a kaderník. V mene učiteľov a vedenia školy sa s nimi rozlúčila pani zástupkyňa Hájíčková.

Vykročte do života šťastnou nohou a šírte dobré meno našej školy.