Koncoročné skúšky prvákov spájali vedomosti a zručnosti z techniky prípravy pokrmov, teórie potravín a techniky obsluhy. Každý si svoju prácu obhájil pred komisiou a výsledok posúďte sami.